Productes Làctics

Els Productes Làctics són un grup d’aliments que inclouen la llet i els seus derivats processats, sovint fermentats. En alguns productes làctics cal preservar la cadena de fred, degut a que la llet presenta una vida microbiana especialment activa.

La vaca és la principal proveïdora de llet. Altres mamífers que també la proporcionen són:  la cabra, l’ovella, el búfal, el camell i altres animals.

Els processos per a convertir la llet en producte làctic són: la fermentació (iogurt), la concentració de matèria grassa (mantega) o un combinat de fermentació i maduració (formatge).