Pa i productes similars

En aquesta categoria Pa i productes similars, estan inclosos un conjunt d’aliments elaborats  amb farina d’algun cereal (bàsicament el blat), sal i aigua. La barreja, algunes vegades, acostuma a contenir llevats per que fermenti la massa i sigui més esponjosa i tendra.

Hem dividit la categoria en quatre subcategories (pa, galetes, pastissos i coques), per que hi ha una varietat considerable de productes i així es més fàcil la seva localització.

Les tres subcategories tenen identitat pròpia, i la elaboració dels productes acostuma a estar especialitzada (el pa i variants el fan unes empreses, i les galetes i pastissos unes altres).