Verdures

Dins de la subcategoria Verdures estan incloses les conserves que contenen aquests vegetals (crus o cuits), els quals estan conservats amb diferents procediments que ajuden a obtenir el gust i l’aroma adequat.

Depenent del mètode de conservació i del tipus d’envasat, s’obtenen unes dates de caducitat o de consumició preferent que els fabricants col·loquen en un lloc visible de l’envàs del producte.

Tots els productes inclosos en aquesta subcategoria de Verdures, han sigut posats en conserva i envasats pel seu productor i no hi ha cap manipulació externa al seu procés d’envasat.

Mostra 1–9 de 26 resultats