Postres

Dins de la subcategoria Postres estan incloses les conserves que contenen bàsicament fruites, generalment conservades en almívar i envasades en pots de vidre o llauna.

Depenent del mètode de conservació i del tipus d’envasat, s’obtenen unes dates de caducitat o de consumició preferent que els fabricants col·loquen en un lloc visible de l’envàs del producte.

Tots els productes inclosos en aquesta subcategoria de Postres, han sigut posats en conserva i envasats pel seu productor i no hi ha cap manipulació externa al seu procés d’envasat.

S'estan mostrant 4 resultats