Llegums, cereals

Dins de la subcategoria Llegums, cereals estan incloses les conserves que contenen aquests vegetals, independentment del mètode que s’hagi fet servir per aconseguir la conservació.

Depenent del mètode de conservació d’aquests vegetals, s’obtenen unes dates de caducitat o de consumició preferent que els fabricants col·loquen en un lloc visible de l’envàs del producte.

Tots els productes inclosos en aquesta subcategoria Llegums, cereals han sigut posats en conserva i envasats pel seu productor i no hi ha cap manipulació externa al seu procés d’envasat.

Mostra 1–9 de 10 resultats