Bolets

Dins de la subcategoria Bolets estan incloses les conserves que contenen aquests vegetals, independentment del mètode que s’hagi fet servir per aconseguir la conservació.

Depenent del mètode de conservació dels Bolets s’obtenen unes dates de caducitat o de consumició preferent que els fabricants col·loquen en un lloc visible de l’envàs del producte.

Tots els productes inclosos en aquesta subcategoria Bolets han sigut posats en conserva i envasats pel seu productor i no hi ha cap manipulació externa al seu procés d’envasat.

Mostra 1–9 de 13 resultats