Aus

Dins de la subcategoria Aus estan incloses les conserves que contenen aquests animals, independentment del mètode que s’hagi fet servir per aconseguir la conservació.

Depenent del mètode de conservació s’obtenen unes dates de caducitat o de consumició preferent que els fabricants col·loquen en un lloc visible de l’envàs del producte.

Tots els productes inclosos en aquesta subcategoria d’aus, han sigut posats en conserva i envasats pel seu productor i no hi ha cap manipulació externa al seu procés d’envasat.

S'estan mostrant 6 resultats