Conserves

Les Conserves alimentàries són el resultat del procés de manipulació dels aliments de manera que sigui possible preservar-los de l’acció dels microorganismes capaços de modificar les condicions sanitàries, mantenint el seu gust i propietats.

Hi ha diferents mètodes per la conservació dels aliments, des dels tradicionals (fumats, o cobrint-los amb substàncies protectores: sucre, sal, oli, vinagre) fins als més moderns com el bany Maria, el dessecat, o l’esterilització en absència d’oxigen, entre d’altres.

Dins de la categoria Conserves, hem classificat els productes segons el tipus d’aliment o el resultat obtingut, no pel mètode com s’ha fet la conserva.