Condiments

Els Condiments son substàncies comestibles destinades a reforçar o millorar el sabor dels aliments o les preparacions culinàries.

Molts Condiments són d’origen vegetal, com les espècies i les herbes aromàtiques, però poden ser també d’origen animal com el brou de carn, o mineral com la sal de cuina.

Alguns Condiments són secs, com les barreges d’herbes o espècies, i d’altres són líquids com les salses, les quals són preparacions que contenen herbes i/o espècies que ajuden a aconseguir la textura, el sabor i l’aroma característics.